قیمت خانه در ترکیه


قیمت خانه در ترکیه :


قیمت خانه در استانبول ترکیه

استانبول گرانترین و بزرگترین شهر ترکیه و امروزه به دلیل پتانسیل بالا به یکی از شهر های گران دنیا تبدیل شده است و در لیست Global Property Guide در بین ۹۴ شهر دنیا در مقام ۳۹ قرار دارد.
به گزارش روزنامه ی املاک حریت قیمت خانه در شهر های مختلف بدین شکل است :

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در استانبول ۲۱۲۶ لیر (تقریبا ۴میلیون ۲۰۰ هزار تومان) است. گرانترین منطقه ی استانبول بشیکتاش با ۸۱۳۷ لیر (تقریبا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ تومان ) و در منطقه ی بشیکتاش گرانترین محله Bebek با میانگین قیمت ۱۶۵۹۶ لیر (۳۳ میلیون) است در واقع Bebek گرانترین نقطه ی ترکیه هم محسوب می شود که در بخش اروپایی استانبول در کنار تنگه ی بوسفورقرار دارد.
میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه ی فاتح که یکی از مراکز ایرانیان و شامل منطقه های تاریخی و توریستی و تجاری از جمله آکسارای است ۲۰۰۰ لیر می باشد. ( بناهای این منطقه عموما قدیمی و کهنه ساز می باشد )

قیمت خانه در آنکارا ترکیه

میانگین قیمت هر متر مربع  آپارتمان در آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه ۱۱۳۶ لیر و گرانترین منطقه ی آنکارا Çankaya با متری ۱۴۵۶ لیر می باشد.


قیمت خانه در ازمیر ترکیه

متوسط قیمت در ازمیر ۱۴۷۹ لیر و منطقه ی چشمه با ۳۲۷۳ لیر در صدر جدول قیمت مسکن قرار دارد.


قیمت خانه در آنتالیا ترکیه

متوسط قیمت هر متر مربع در آنتالیا چهار هزار لیر و گرانترین منطقه در این شهر لارا - منطقه اسکی لارا با هشت هزار و پانصد لیر و کونیآلتی با قیمت سه هزار و پانصد  هزار لیر است.


قیمت خانه در آلانیا ترکیه


متوسط قیمت هر متر مربع در آلانیا 2000 هزار لیر و گرانترین منطقه چهار هزار لیر میباشد