سند یا تاپو در ترکیه

تاپو سند رسمی  مالکیت  ملک در ترکیه

از لحاظ  قانونی  شما وقتی  صاحب  قطعی ملک  هستید که  تاپو  به  نام شما باشد .  تاپو در واقع  سند ملک در ترکیه  است که مشخصات مالک،مشخصات ملک،امضا،مهر و .... را دارد  . چون تاپو به زبان  ترکی  نوشته می گردد  برای  اطلاعات  شما  اصطلاحات  نوشته شده در تاپو  را به زبان فارسی  ترجمه کرده ایم .


 Ana Gayrimenkulun   :توضیحات ،محل و مشخصات ملک
Ili   :شهرستان
Ilçesi   :شهر
Mahallesi  :محله
Köyü   : دهکده
Sokagi   : خیابان
Mevkii  :  منطقه
Pafta No :  شماره صفحه
Ada No  : شماره بلوک
Parsel No :  شماره بسته
Niteligi  : مشخصات ملک (از قبیل زمین ساخته شده،زمین خالی یا زمین کشاورزی)
Yüzölçümü :  مساحت و متراژ زمین
KAT MÜLKIYETI  : نوع استفاده ملک از قبیل خانه،آپارتمان،دفتر و .....
KAT IRTIFAKI   :این بخش مشخص کننده مالک ملک میباشد برای املاکی در حال توسعه میباشند و یا در حال ساخت میباشند و شهرداری مجوز پایان کار را هنوز نداده است
DEVRE MÜLK   : این بخش مربوط به مالکیت زمانی و یا نحوه استفاده ملک از ملک میباشد
Bagimsiz Bölüm  :  مشخصات ملک مورد نظر در زمین اصلی
Satis Bedeli  :   قیمت ملک
Arsa Payi   :  درصد مالکیت ملک از زمین اصلی )
BlokNo  : شماره بلوک
Kat No  :  شماره طبقه
Bagimsiz Blm No  : شماره واحد
Edinme Sebebi  :   علت فروش ویا انتقال ملک و نام مالک قبلی و نحوه انتقال
Sahibi   :  مشخصات مالک فعلی ملک