اخبار و رویدادها

کنسرت داریوش نوروز ۹۶ آنتالیا ترکیه

۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵
 داریوش نوروز امسال در روزهای چهارشنبه دوم فروردین و دوشنبه هفتم فروردین در انتالیا خواهد بود و دو کنسرت بزرگ اجرا خواهد کرد .